System gaszenia szaf elektrycznych - FIRET ENERGY

   

FIRET ENERGY to włoskiej produkcji automatyczny system gaszenia gazem obojętnym, jako środek gaśniczy użyty został Azot (N2 , IG-100). Stałe urządzenie gaśnicze FIRET ENERGY zabezpiecza instalacje takie jak rozdzielnice, szafy sterownicze oraz wszelkie instalacje elektryczne i elektroniczne. Butle ciśnieniowe posiadają pojemność od 1 do 7 litrów, a jedną butlą możemy zabezpieczyć kubaturę netto do ~3,0 m3 (NFPA 2001, C=36%).

Wykorzystując technologie termoczułej dyszy, która dzięki swojej unikalnej budowie szybko i niezawodne zbiera temperaturę, możemy podnieść poziom bezpieczeństwa każdego chronionego urządzenia. Gaszenie gazem obojętnym, którym jest Azot (N2 , IG-100) jest nieszkodliwe dla zabezpieczanego obiektu, spowodowane jest to sposobem działania środka gaśniczego. Azot obniża stężenie tlenu w obiekcie do ~11-12,5%, przez co następuje ugaszenie ognia. Zaleca się aby obiekty posiadały szczelność, jednakże w przypadku obiektów perforowanych np. szaf eklektycznych zaleca się kontakt z przeszkoloną osobą w celu odpowiedniego doboru ilości środka gaśniczego i urządzenia do specyfikacji obiektu gaszonego. FIRET ENERGY nie pozostawia zanieczyszczeń, jest nieszkodliwy dla człowieka i środowiska oraz nie wymaga wentylacji pomieszczenia po wyzwoleniu środka gaśniczego, dlatego może być z powodzeniem stosowany w pomieszczeniach zamkniętych. Dzięki swojej budowie jest wytrzymały na czynniki zewnętrzne, a ponieważ nie zawiera komponentów elektronicznych jest niezawodny w działaniu. FIRET ENERGY to prosty w budowie, łatwy do instalacji i niezawodny w działaniu automatyczny system gaszenia gazem, który nie wymaga zewnętrznego zasilania elektrycznego.

Urządzenia nie podlegają pod obowiązkową certyfikację w CNBOP.

 Pliki do pobrania