System gaszenia łodzi - FIRET MARINE

FIRET MARINE to włoskiej produkcji automatyczny system gaszenia gazem obojętnym przeznaczonym dla jednostek wodnych. Jako środek gaśniczy użyty został Azot (N2 , IG-100). Stałe urządzenie gaśnicze FIRET MARINE zabezpiecza obiekty takie jak panele elektryczne na łodziach i jachtach, komory silnikowe oraz inne miejsca o podwyższonym ryzyku zapłonu. Butle ciśnieniowe posiadają pojemność od  0,5 do 7 litrów, a jedną butlą możemy zabezpieczyć kubaturę netto do 3,3 m3. Wykorzystując technologie termoczułej dyszy, która dzięki swojej unikalnej budowie szybko i niezawodne zbiera temperaturę, możemy podnieść poziom bezpieczeństwa każdego chronionego urządzenia. Gaszenie gazem obojętnym (N2 , IG-100) jest nieszkodliwe dla zabezpieczanego obiektu, spowodowane jest to sposobem działania środka gaśniczego. Azot obniża stężenie tlenu w obiekcie do ~11-12,5% , przez co następuje ugaszenie ognia. Zaleca się aby obiekty posiadały szczelność, jednakże w przypadku obiektów perforowanych np. szaf eklektycznych zaleca się kontakt z przeszkoloną osobą w celu odpowiedniego doboru ilości środka gaśniczego i urządzenia do specyfikacji obiektu gaszonego. FIRET MARINE nie pozostawia zanieczyszczeń, jest nieszkodliwy dla człowieka i środowiska oraz nie wymaga wentylacji pomieszczenia po wyzwoleniu środka gaśniczego, dlatego może być z powodzeniem stosowany w pomieszczeniach zamkniętych. Dzięki swojej budowie jest wytrzymały na czynniki zewnętrzne, a ponieważ nie zawiera komponentów elektronicznych jest niezawodny w działaniu. FIRET MARINE to prosty w budowie, łatwy do instalacji i niezawodny w działaniu automatyczny system gaszenia gazem. System nie wymaga zewnętrznego zasilania elektrycznego.

 

Firet pozytywnie przeszedł procedury certyfikacyjne aby otrzymać znaki jakości CE i π dotyczące urządzeń ciśnieniowych (dyrektywy Unii Europejskiej PED i T-PED) oraz certyfikaty ISO 9094-1:2003 i  ISO 9094-2:2002 wystawione przez RINA Services S.p.A

 

http://www.motorowy.pl/artykul/16-06-2015/wreszcie-sensowna-gasnica-lodz-czy-jachtPliki do pobrania