System detekcji wczesnej fazy tlenia

System wczesnej detekcji fazy tlenia AFFS-COMBI służy do detekcji pożaru we wczesnej fazie tlenia, w miejscach gdzie proces palenia dobywa się przy nie doborze tlenu.

Każdy czujnik wczesnej fazy tlenia, w sposób ciągły monitoruje atmosferę, informując centralę o wszelkich niebezpiecznych warunkach, wykazując na wyświetlaczu alfanumerycznym: raport czujnika, rodzaj gazu, koncentrację i stan alarmu. Poziomy alarmowe, które zostały przekroczone automatycznie aktywują wiele sygnałów wyjściowych, w tym analogowe / cyfrowe , które wcześniej zostały zaprogramowane przez użytkownika.
System Combi działa na 4-przewodową (sieć adresowalna)  sieć kablowa, posiada zdolność monitorowania do 64 adresowalnych różnych typów gazu. 

System oferuje nieograniczone możliwości w zakresie podłączenia ilości czujników, za pomocą wielu jednostek Combi umieszczonych 19” szafach rack.

System Combi jest dostarczany jako gotowy produkt do użycia, ze wstępnie skalibrowanymi czujnikami gazów, przy czym istnieje możliwość instalowania dodatkowych czujników, które mogą być łatwo dodawane do dowolnego punktu w sieci.


Oprogramowanie Combi Soft

Umożliwia dostęp do pełnych danych systemu, daje dodatkowe udogodnienia i zarządzania systemem, dostarcza podgląd w rzeczywistym czasie pokazując lokalizacje czujników, status alarmów i rzeczywiste wartości gazów.

System może być stosowany dla stref: 1, 2 ,21, 22.

Dopuszczenia: ATEX