Zakres naszych usług:

 • projektowanie
 • kompletacja dostaw
 • montaż i uruchomienia systemów
 • szkolenia
 • serwis instalacji przeciwpożarowych
 • wykonanie testów szczelności pomieszczeń Door Fan Test
 • legalizacje zbiornków instalacji gaśniczych (Badania UDT)
 • ponowne napełnianie zbiorników środkami HFC227ea (FM200) , NOVEC 1230 (FK-5-1-12).

Gwarantujemy profesjonaly serwis systemów:

 • systemów sygnalziacji pożaru (POLON ALFA, SCHRACK),
 • systemu detekcji gazów toksycznych i wybuchowych (COMBI, Defender)
 • systemów gaszenia gazami (NOVEC, FM200, Gazy obojętne, CO2, FIRET)
 • systemu mgły wodnej XFLOW

Posiadamy Stację Odzysku i Ponownego napełniania zbiorników środkami gaśniczymi HFC227ea (FM200), NOVEC 1230.

Oferujemy usługi przetłaczania, odzyskiwania oraz ponownego napełniania zbiorników środkami gaśniczymi. Oferujemy badania UDT zbiorników.

Posiadamy Certyfikat dla Przedsiębiorców nr FGAZ-P/27/0004/16, a nasi pracownicy posiadają Ceryfikaty dla Personelu, uprawniające do instalowania, serwisowania i konserwacji systemów ochrony przeciwpożarowej , zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Firma AFFS Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymagania ujęte w rozporządzeniu  MINISTRA ROZWOJU z dnia 17 grudnia 2015 r.(na podstawie rozporządzenia WE 842/2006) „W sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu”, w tym posiada przenośną stację do odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Zapytania prosimy kierować na adres: serwis@affs.pl.

Telefon alarmowy do serwisu: +(48) 570 025 290


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij